Επαγγελματικά Διπλώματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση αριθμού προγραμμάτων κατάρτισης σε θεματικό τομέα μπορείτε να αποκτήσετε επαγγελματικά διπλώματα που μπορούν να σας βοηθήσουν  στην επαγγελματική σας καριέρα και ανέλιξη.

Τα επαγγελματικά διπλώματα εξασφαλίζουν στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να πετύχουν τους επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους αφού τους δίνεται η δυνατότητα μέσω των προγραμμάτων να κάνουν και πρακτική άσκηση για απόκτηση εμπειρίας και γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας η επαγγελματική ανέλιξη.

Τα Επαγγελματικά διπλώματα μπορούν να σας διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό και να ξεχωρίσετε στον τομέα σας σαν επαγγελματίες.

Επαγγελματικά Διπλώματα προσφέρονται στο τομέα των:

 

Πωλήσεων /Marketing

 • Basic Selling Skills (20 Hours)
 • Digital Marketing (20 Hours)
 • Customer Service (20 Hours)
 • Sales Presentation (20 Hours)
 • Business management (20 Hours)

 

Social media

 • Basic Selling Skills (20 Hours)
 • Digital Marketing (20 Hours)
 • Search Engine Optimization S.E.O- (20 Hours)
 • Build your own website (20 Hours)
 • Practical application (20 Hours)

Coaching

 • Effective leadership (20 Hours)
 • Communication Skills (20 Hours)
 • Coaching Basic level (20 Hours)
 • Coaching advanced level (20 Hours)
 • Practical application (20 Hours)

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Customer Service (20 Hours)
 • Leadership  (20 Hours)
 • Coaching Basic level (20 Hours)
 • Coaching advanced level   (20 Hours)
 • Business management (20 Hours)

Οικονομική Διαχείριση

 • Reading Fiancial statements (20 Hours)
 • Cretid control police (20 Hours)
 • Customer Service (20 Hours)
 • Profitability & Cash Flow (20 Hours)
 • Business management (20 Hours)