Συμβουλευτική υποστήριξη στα μέτρα σας

To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Charalambides Marketing υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εντάσσοντας και εδραιώνοντας αυτές μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον από το 1998. Είναι πιστοποιημένο Κέντρο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Α.ν.Α.Δ.) και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκτέλεση και πρακτική εφαρμογή όσων προσφέρονται στην Εκπαίδευση. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη , οικονομοτεχνική συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη βασισμένη πάνω σε έρευνα αγοράς και πρακτική εξάσκηση σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σας είναι σημαντικό σήμερα

Είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις μετά το πέρας της εκπαίδευσης έχοντας συμβουλευτικό ρόλο για την εφαρμογή του πλάνου, ούτως ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Είμαστε προσανατολισμένοι επαγγελματικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού υλοποιώντας την αποστολή μας στηρίζοντας τις επιχειρήσεις καθώς επίσης προσφέρουμε δωρεάν θέσεις σε Ανέργους σε Πολυεπιχειρησιακα προγράμματα κατάρτισης για γρήγορη ένταξη τους στην αγορά εργασίας

Η πολύχρονη εμπειρία των εκπαιδευτών μας τόσο στο εσωτερικό, όσο και σε αγορές όπως της Ελλάδας, Σερβίας, Ουγγαρίας, και Τσεχίας, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και μεγάλα εμπορικά σήματα τεκμηριώνει την αποτελεσματική υποστήριξη προς τους πελάτες μας να πετύχουν τους στόχους τους και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και επιτυχία του Οργανισμού τους.

100%

Επιτυχία πιστοποιήσεων

Πιστοποίηση Χρήστες Βιοκτόνων

2019

Επιχειρήσεις

Εχουν λάβει μέρος σε προγράμματα κατάρτισης

135

Προγράμμτα κατάρτισης

προσφέρουμε 135 αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης