Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια


Aνάπτυξη απόδοσης Πωλητών

November 16 @ 2:00 pm - November 27 @ 7:00 pm

Διαδικασίες Προσωπικών Δεδομένων

November 20 @ 1:30 pm - November 25 @ 6:45 pm

Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής

December 1 @ 2:30 pm - December 8 @ 7:00 pm

Eγκατάσταση Κλιματιστικών VRF

December 1 @ 2:30 pm - December 5 @ 7:00 pm

Μέτρηση και αξιολόγηση των πωλήσεων

December 1 @ 2:30 pm - December 15 @ 7:00 pm

Διοίκηση διαχείριση εργων

December 14 @ 8:30 am - December 18 @ 4:30 pm