Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια


Eκτίμηση κινδύνου στους Χώρους Εργασίας.

January 15, 2020 @ 8:00 am - January 21, 2020 @ 3:30 pm

Aκαδημία Πωλήσεων – Επαγγελματίας Πωλητής

February 12, 2020 @ 2:00 pm - February 28, 2020 @ 7:00 pm

Προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα.

March 11, 2020 @ 2:00 pm - March 25, 2020 @ 7:00 pm

Αποτελεσματικές Δεξιότητες Καθοδήγησης

April 19, 2020 @ 8:00 am - April 26, 2020 @ 3:30 pm

Eγκατάσταση Κλιματιστικών VRF

April 21, 2020 @ 2:30 pm - April 29, 2020 @ 7:00 pm

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού

May 14, 2020 @ 2:30 pm - May 22, 2020 @ 7:00 pm