Οικονομική Διαχείρηση

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

€85

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι Κυπριακές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση επένδυσης Μάρκετινγκ της επιχείρησης τους.

€48

Στοχοθέτηση & Ανάπτυξη Πωλήσεων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική στοχοθέτηση στην επιχείρηση τους και τους τρόπους να την αναπτύξουν στις σημερινές δύσκολες συνθήκες τις αγοράς.

€48

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

€85

Αποτελεσματικό Merchandising

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν ένα αποτελεσματικό Merchandising για ανάπτυξη πωλήσεων

€30

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Πιστοποίηση ISO 9001 στην Κύπρο - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εναρμόνηση των επιχειρήσεων με την ποιότητα στην Κύπρο.

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Μια αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική θα μας οδηγήση σε ανάπτυξη κερδοφορίας. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

€60

Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

€85