Ερευνα μυστικού πελάτη

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Η έρευνα Μυστικού Πελάτη στην Κύπρο είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας που προσφέρεται καθημερινά στους πελάτες σας. Είναι μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μέτρησης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

€60

Διαδικασίες Προσωπικών Δεδομένων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), Εχει ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

€60

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για προώθηση της Επιχείρησης

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στα πλαίσια των σύγχρονων προωθητικών τακτικών μιας επιχείρησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη παρουσία της στο Διαδίκτυο. Αρκετές επιχειρήσεις δε διατηρούν καθόλου παρουσία στο Διαδίκτυο. Κάποιες άλλες διατηρούν παρουσία, αυτή όμως δεν πληρεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων τους.

€85