Συμμόρφωση Επιχειρήσεων με την νομοθεσία (GDPR)

Προσφέρουμε την εφαρμογή συμμόρφωσης προς την επιχείρηση σας καθώς και την εκπαίδευση. Μέσα στα πλαίσια της ευθυγράμμισης  της επιχείρησης σας με την νομοθεσία προσωπικών δεδομένων επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών για τους πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό σας , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ολοκληρωμένη εφαρμογή GDPR - Τoolkits Η εφαρμογή GDPR – Τoolkits απλοποιεί και διευκολύνει την πολύπλοκη διαδικασία της συμμόρφωσης και της παρακολούθησης του GDPR για τις επιχειρήσεις και της προετοιμάζει για την αποτελεσματική λογοδοσία αν χρειαστεί προς την επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων που ασκώντας τις εξουσίες έρευνας που τις δίνει [...]

Στοχοθέτηση & Ανάπτυξη Πωλήσεων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική στοχοθέτηση στην επιχείρηση τους και τους τρόπους να την αναπτύξουν στις σημερινές δύσκολες συνθήκες τις αγοράς.

€48

Πρόληψη και Εκτίμηση Κινδύνων στον Εργασιακό Χώρο

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κοστίζει πολύ. Η αποτυχία, όμως, στη λήψη απλών μέτρων πρόληψης των κινδύνων μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ σε περίπτωση ατυχήματος ή επικίνδυνου περιστατικού.

€60

Οικονομική Διαχείρηση

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

€85

Εφαρμογή διαδικασιών προσωπικών δεδομένων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), Εχει ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

€60

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Πιστοποίηση ISO 9001 στην Κύπρο - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εναρμόνηση των επιχειρήσεων με την ποιότητα στην Κύπρο.

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Μια αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική θα μας οδηγήση σε ανάπτυξη κερδοφορίας. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

€60

Ερευνα μυστικού πελάτη

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Η έρευνα Μυστικού Πελάτη στην Κύπρο είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας που προσφέρεται καθημερινά στους πελάτες σας. Είναι μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μέτρησης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

€60

Διαδικασίες Προσωπικών Δεδομένων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), Εχει ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

€60

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για προώθηση της Επιχείρησης

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στα πλαίσια των σύγχρονων προωθητικών τακτικών μιας επιχείρησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη παρουσία της στο Διαδίκτυο. Αρκετές επιχειρήσεις δε διατηρούν καθόλου παρουσία στο Διαδίκτυο. Κάποιες άλλες διατηρούν παρουσία, αυτή όμως δεν πληρεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων τους.

€85