Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη του προσωπικού με στόχο ο Οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

€85

Εργασιακές Σχέσεις και Εργατική Νομοθεσία

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να ενισχύσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Εργατική Νομοθεσία

€85

Δημιουργία προϋπολογισμού

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Η δημιουργία , εφαρμογή και διαχείριση προϋπολογισμού με βάση την κερδοφορία από όλα τα τμήματα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης

€60

Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

€85

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι Κυπριακές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση επένδυσης Μάρκετινγκ της επιχείρησης τους.

€48

Αύξηση Κερδοφορίας Επιχειρήσεων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της κερδοφορίας της επιχείρησης και να τους βοηθήσει να κάνουν προγραμματισμένες ενέργειες και να αναπτύξουν αποδοτικές τεχνικές για να πετύχουν κερδοφόρες πωλήσεις.

€85

Αποτελεσματικό Merchandising

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν ένα αποτελεσματικό Merchandising για ανάπτυξη πωλήσεων

€30

Οργάνωση και διοίκηση Προσωπικού Επιχειρήσεων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

€60

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

€85