Τεχνολογία Υβριδικών Hλεκτρικών οχημάτων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες σε ό,τι αφορά τα υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα οχημάτων και την ασφάλεια των εργασιών που θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

€85

Δημιουργόντας κερδοφόρες πωλήσεις

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

€48

Διοίκηση συνεργείου

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

€85

Διοίκηση Επαγγελματιών οδηγών.

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για να μπορέσουν να διοικήσουν τους επαγγελματίες οδηγούς στο να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους σε συνθήκες ασφάλειας και νομιμότητας.

€128

Ικανότητες επαγγελματικής πώλησης

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

€48

Σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

€85

Απολυμάνσεις σε εργασιακούς χώρους

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμόσουν όλες τις βέλτιστες πρακτικές πρόληψης, διαδικασιών, διαχείριση καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και αντικειμένων στους χώρους εργασίας.

€30

Απο την ικανοποίηση στην πιστότητα πελατών

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Η έρευνα Μυστικού Πελάτη στην Κύπρο είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας που προσφέρεται καθημερινά στους πελάτες σας. Είναι μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μέτρησης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

€60

Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia, Cyprus

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής στην επιχείρησή τους.

€85