Loading Seminars

Εφαρμογή του διεθνούς πρότυπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001-2015

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την χρήση OnLine πλατφόρμας  και επιχορηγείται από την Αρχή ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για επιχειρήσεις και προσφέρεται εντελώς Δωρεάν για ανέργους

Ημερομηνίες σεμιναρίου  23-30/11/2023

H πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας αποτελεί σημαντικό βήμα για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του τομέα που δραστηριοποιήται. Η συμμόρφωση είναι απαραίτητη τόσο με την νομοθεσία αλλά και για τη βελτίωση των διεργασιών και της βιωσιμότητας της επιχείρησής .

Το ISO 9001 είναι ένα από τα πρότυπα που χρησιμοποιείται για το σκοπό της αξιολόγησης της συμμόρφωσης συστημάτων διαχείρισης. Ο στόχος του ISO 9001 είναι να εξασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας διατηρεί ένα αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά στα αγαθά και τις υπηρεσίες της, ώστε να διατηρεί συνεχώς ικανοποιημένους υπαλλήλους και πελάτες.

Η εφαρμογή επιχειρισιακών διαδικασιών προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς που επιθυμούν την ενίσχυση της κερδοφορίας, της επιχειρησιακής απόδοσης, της διατήρησης του υφιστάμενου πελατολογίου και προσέλκυσης νέων πελατών.

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση.
Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαφοροποιηθούν και να καινοτομήσουν τόσο σε επίπεδο διαδικασιών και μηχανοργανωμένων εργαλείων διαχείρισης, παρακολούθησης και συνεχής βελτιστοποίησης , όσο και σε διαχείριση της ποιότητας με την εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών, συλλογή πολιτικών, οδηγιών, και αρχείων.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε Επίπεδο Γνώσεων

 1. Προσδιορίζουν το μοντέλο της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης στα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και την προσέγγιση της διακινδύνευσης.
 2. Καθορίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού και να συσχετίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 3. Προσδιορίζουν τη δομή και τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.
 4. Διατυπώνουν τους απαιτούμενους πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του οργανισμού τους.
 5. Συντάσσουν τις εσωτερικές διαδικασίες Ποιότητας του οργανισμού τους.
 6. Επιλέγουν τα κριτήρια Ποιότητας που απαιτούνται κατά την επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων.
 7. Οργανώνουν Διεργασίες Ποιότητας (ανασκόπηση, εσωτερική επιθεώρηση, αξιολόγηση επίδοσης)

Σε Επίπεδο Δεξιοτήτων

 1. Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
 2. Ελέγχουν αποτελεσματικά την τήρηση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης που απαιτείται για την υλοποίηση των διαδικασιών Ποιότητας του οργανισμού τους.
 3. Εντάσσουν στις εσωτερικές διαδικασίες τις αρχές Διαχείρισης Ποιότητας όπως αυτές σχετίζονται με το περιεχόμενο του ISO 9001
 4. Διατηρούν την επάρκεια των απαιτούμενων πόρων για την διασφάλιση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 5. Ενεργοποιούν τα μέλη της ομάδας τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Σε Επίπεδο Στάσεων

 1. Αισθανθούν τα οφέλη που αποκομίζονται από ένα αποτελεσματικά σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο σύστημα επιχειρισιακών διαδικασιών στον οργανισμό τους.
 2. Υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη δέσμευση της ηγεσίας στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Managing Business Processes To Improve Productivity
  Κόστος Εργου  60 ευρώ Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά
  Πληρωτέο κόστος 60 ευρώ