Συμμόρφωση Επιχειρήσεων με την νομοθεσία (GDPR)

Προσφέρουμε την εφαρμογή συμμόρφωσης προς την επιχείρηση σας καθώς και την εκπαίδευση. Μέσα στα πλαίσια της ευθυγράμμισης  της επιχείρησης σας με την νομοθεσία προσωπικών δεδομένων επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών για τους πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό σας , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ολοκληρωμένη εφαρμογή GDPR - Τoolkits Η εφαρμογή GDPR – Τoolkits απλοποιεί και διευκολύνει την πολύπλοκη διαδικασία της συμμόρφωσης και της παρακολούθησης του GDPR για τις επιχειρήσεις και της προετοιμάζει για την αποτελεσματική λογοδοσία αν χρειαστεί προς την επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων που ασκώντας τις εξουσίες έρευνας που τις δίνει [...]

Αποτελεσματικό Merchandising

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν ένα αποτελεσματικό Merchandising για ανάπτυξη πωλήσεων

€30

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Πιστοποίηση ISO 9001 στην Κύπρο - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εναρμόνηση των επιχειρήσεων με την ποιότητα στην Κύπρο.

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Μια αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική θα μας οδηγήση σε ανάπτυξη κερδοφορίας. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

€60

Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

€85

Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής

Nicosia 13 Ioanni Kliridi Lykabittos, Nicosia

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής στην επιχείρησή τους.

€85