ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Home/Tag: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πιστωτική Πολιτική

2019-08-12T11:17:39+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής στην επιχείρησή τους.

Πιστωτική Πολιτική2019-08-12T11:17:39+00:00

Οικονομική Διαχείρηση

2019-08-12T11:16:17+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

Οικονομική Διαχείρηση2019-08-12T11:16:17+00:00

Οδηγός εφαρμογής φωσφίνης.

2019-08-21T08:16:18+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην διεργασία του υποκαπνισμού που είναι μια πολύ σοβαρή εξειδίκευση και ως εκ τούτου απαιτείται τεχνική και επιστημονική κατάρτιση για την επίτευξη ασφαλούς και αποτελεσματικού τρόπου εφαρμογής των υποκαπνιστικών.

Οδηγός εφαρμογής φωσφίνης.2019-08-21T08:16:18+00:00

Οδηγός εφαρμογής φωσφίνης .

2019-08-09T20:37:04+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην διεργασία του υποκαπνισμού που είναι μια πολύ σοβαρή εξειδίκευση και ως εκ τούτου απαιτείται τεχνική και επιστημονική κατάρτιση για την επίτευξη ασφαλούς και αποτελεσματικού τρόπου εφαρμογής των υποκαπνιστικών.

Οδηγός εφαρμογής φωσφίνης .2019-08-09T20:37:04+00:00

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών σε επιχειρήσεις Τροφίμων.

2019-08-21T08:19:13+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών σε επιχειρήσεις Τροφίμων.2019-08-21T08:19:13+00:00

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών σε επιχειρήσεις Τροφίμων.

2019-08-21T08:20:59+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών σε επιχειρήσεις Τροφίμων.2019-08-21T08:20:59+00:00

Παρουσίαση πώλησης

2019-07-29T07:42:45+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώληση, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Παρουσίαση πώλησης2019-07-29T07:42:45+00:00

Προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα.

2019-07-29T07:59:25+00:00

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι Κυπριακές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση επένδυσης Μάρκετινγκ της επιχείρησης τους.

Προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα.2019-07-29T07:59:25+00:00

Αύξηση Κερδοφορίας Επιχειρήσεων

2019-07-29T07:53:37+00:00

Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της κερδοφορίας της επιχείρησης και να τους βοηθήσει να κάνουν προγραμματισμένες ενέργειες και να αναπτύξουν αποδοτικές τεχνικές για να πετύχουν κερδοφόρες πωλήσεις.

Αύξηση Κερδοφορίας Επιχειρήσεων2019-07-29T07:53:37+00:00