ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Home/Tag:ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων

2022-12-01T16:34:34+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων2022-12-01T16:34:34+00:00

Ικανότητες επαγγελματικής πώλησης

2022-08-30T19:12:31+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Ικανότητες επαγγελματικής πώλησης2022-08-30T19:12:31+00:00

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

2022-12-01T16:33:56+00:00

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι Κυπριακές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση επένδυσης Μάρκετινγκ της επιχείρησης τους.

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.2022-12-01T16:33:56+00:00

Δημιουργόντας κερδοφόρες πωλήσεις

2022-03-22T07:41:14+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Δημιουργόντας κερδοφόρες πωλήσεις2022-03-22T07:41:14+00:00

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας

2022-12-01T16:38:30+00:00

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Μια αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική θα μας οδηγήση σε ανάπτυξη κερδοφορίας. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας2022-12-01T16:38:30+00:00

Διοίκηση Επαγγελματιών οδηγών.

2022-04-14T05:25:28+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για να μπορέσουν να διοικήσουν τους επαγγελματίες οδηγούς στο να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους σε συνθήκες ασφάλειας και νομιμότητας.

Διοίκηση Επαγγελματιών οδηγών.2022-04-14T05:25:28+00:00

Τεχνολογία Υβριδικών Hλεκτρικών οχημάτων

2022-02-22T09:36:20+00:00

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες σε ό,τι αφορά τα υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα οχημάτων και την ασφάλεια των εργασιών που θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

Τεχνολογία Υβριδικών Hλεκτρικών οχημάτων2022-02-22T09:36:20+00:00

Διοίκηση συνεργείου

2021-12-22T22:04:41+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

Διοίκηση συνεργείου2021-12-22T22:04:41+00:00

Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

2022-12-01T16:39:15+00:00

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων2022-12-01T16:39:15+00:00

Απο την ικανοποίηση στην πιστότητα πελατών

2022-04-18T10:45:30+00:00

Η έρευνα Μυστικού Πελάτη στην Κύπρο είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας που προσφέρεται καθημερινά στους πελάτες σας. Είναι μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μέτρησης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

Απο την ικανοποίηση στην πιστότητα πελατών2022-04-18T10:45:30+00:00
Go to Top