ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

/Tag: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ασφάλεια και Υγεία στους Χώρους Εργασίας.

2019-06-11T19:26:41+00:00

Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, οφείλει και πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους κάθε οργανισμού. Είναι σημαντικό για να μπορέσει το προσωπικό μας να αποδώσει στο χώρο εργασίας θα πρέπει να νιώθει ότι υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια και υγεία. Η προώθηση της ασφάλειας αλλά και η διατήρηση της υγείας μας, αποτελούν δύο κύρια συστατικά για τη διατήρηση της ζωής και τη βελτίωση της ποιότητάς της.

Ασφάλεια και Υγεία στους Χώρους Εργασίας.2019-06-11T19:26:41+00:00

Προστασία προσωπικών δεδομένων

2019-01-11T06:50:12+00:00

Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), Εχει ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

Προστασία προσωπικών δεδομένων2019-01-11T06:50:12+00:00

Παρουσίαση πώλησης

2019-01-11T06:47:49+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώληση, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Παρουσίαση πώλησης2019-01-11T06:47:49+00:00

Αποτελεσματική διαπραγμάτευση στην πώληση

2019-01-02T08:19:48+00:00

Η διαπραγμάτευση δεν είναι κάτι που χρειαζόμαστε περιστασιακά, όταν έχουμε να κλείσουμε κάποια επαγγελματική συμφωνία - είναι τρόπος για να εξασφαλίζουμε αυτά που θέλουμε στη ζωή μας

Αποτελεσματική διαπραγμάτευση στην πώληση2019-01-02T08:19:48+00:00

Δημιουργία προϋπολογισμού

2019-04-14T18:35:31+00:00

Η δημιουργία , εφαρμογή και διαχείριση προϋπολογισμού με βάση την κερδοφορία από όλα τα τμήματα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης

Δημιουργία προϋπολογισμού2019-04-14T18:35:31+00:00

Στοχοθέτηση & Ανάπτυξη Πωλήσεων

2019-01-11T06:46:14+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική στοχοθέτηση στην επιχείρηση τους και τους τρόπους να την αναπτύξουν στις σημερινές δύσκολες συνθήκες τις αγοράς.

Στοχοθέτηση & Ανάπτυξη Πωλήσεων2019-01-11T06:46:14+00:00

Οικονομική Διαχείρηση

2019-01-22T15:39:12+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

Οικονομική Διαχείρηση2019-01-22T15:39:12+00:00

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού

2019-01-11T06:43:35+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη του προσωπικού με στόχο ο Οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού2019-01-11T06:43:35+00:00

Αύξηση Κερδοφορίας Επιχειρήσεων

2019-01-22T19:43:51+00:00

Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της κερδοφορίας της επιχείρησης και να τους βοηθήσει να κάνουν προγραμματισμένες ενέργειες και να αναπτύξουν αποδοτικές τεχνικές για να πετύχουν κερδοφόρες πωλήσεις.

Αύξηση Κερδοφορίας Επιχειρήσεων2019-01-22T19:43:51+00:00
Εγγραφείτε στο Newsletter
Πληροφορίες για τα Εκπαιδευτικά μας Σεμινάρια
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημέρωση για τα προγράμματα κατάρτισης. Σήμερα μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα στην επιχείρησή σας προς το καλύτερο
Subscribe
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish Ok