ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού

2024-01-16T17:05:18+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη του προσωπικού με στόχο ο Οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού2024-01-16T17:05:18+00:00

Γραπτή συμμόρφωση προσωπικών δεδομένων GDPR

2023-10-15T15:43:58+00:00

Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), Εχει ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

Γραπτή συμμόρφωση προσωπικών δεδομένων GDPR2023-10-15T15:43:58+00:00

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων

2023-08-06T07:31:41+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων2023-08-06T07:31:41+00:00

Ικανότητες επαγγελματικής πώλησης

2022-08-30T19:12:31+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Ικανότητες επαγγελματικής πώλησης2022-08-30T19:12:31+00:00

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

2023-08-06T08:06:44+00:00

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι Κυπριακές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση επένδυσης Μάρκετινγκ της επιχείρησης τους.

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.2023-08-06T08:06:44+00:00

Δημιουργόντας κερδοφόρες πωλήσεις

2022-03-22T07:41:14+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Δημιουργόντας κερδοφόρες πωλήσεις2022-03-22T07:41:14+00:00

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας

2023-08-06T08:05:56+00:00

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Μια αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική θα μας οδηγήση σε ανάπτυξη κερδοφορίας. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας2023-08-06T08:05:56+00:00

Διοίκηση Επαγγελματιών οδηγών.

2022-04-14T05:25:28+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για να μπορέσουν να διοικήσουν τους επαγγελματίες οδηγούς στο να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους σε συνθήκες ασφάλειας και νομιμότητας.

Διοίκηση Επαγγελματιών οδηγών.2022-04-14T05:25:28+00:00

Τεχνολογία Υβριδικών Hλεκτρικών οχημάτων

2022-02-22T09:36:20+00:00

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες σε ό,τι αφορά τα υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα οχημάτων και την ασφάλεια των εργασιών που θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

Τεχνολογία Υβριδικών Hλεκτρικών οχημάτων2022-02-22T09:36:20+00:00

Διοίκηση συνεργείου

2021-12-22T22:04:41+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

Διοίκηση συνεργείου2021-12-22T22:04:41+00:00
Go to Top