ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Home/Tag: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ανάπτυξη Πωλήσεων μέσω Πελατοκεντρικής στρατηγικής

2019-12-26T11:48:54+00:00

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση.

Ανάπτυξη Πωλήσεων μέσω Πελατοκεντρικής στρατηγικής2019-12-26T11:48:54+00:00

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού

2019-12-22T07:20:07+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη του προσωπικού με στόχο ο Οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού2019-12-22T07:20:07+00:00

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για προώθηση της Επιχείρησης

2019-12-21T20:17:03+00:00

Στα πλαίσια των σύγχρονων προωθητικών τακτικών μιας επιχείρησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη παρουσία της στο Διαδίκτυο. Αρκετές επιχειρήσεις δε διατηρούν καθόλου παρουσία στο Διαδίκτυο. Κάποιες άλλες διατηρούν παρουσία, αυτή όμως δεν πληρεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων τους.

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για προώθηση της Επιχείρησης2019-12-21T20:17:03+00:00

Eγκατάσταση Κλιματιστικών VRF

2019-12-26T12:01:22+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η Αποτελεσματική εγκατάσταση Κλιματιστικών  VRF (Kεντρικά Συστήμάτα με Μεταβαλλόμενη Ροή Αερίου) για εξοικονόμηση ενέργειας.

Eγκατάσταση Κλιματιστικών VRF2019-12-26T12:01:22+00:00

Αποτελεσματικές Δεξιότητες Καθοδήγησης

2019-12-22T07:39:50+00:00

Αποτελεσματικές Δεξιότητες Καθοδήγησης που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση.

Αποτελεσματικές Δεξιότητες Καθοδήγησης2019-12-22T07:39:50+00:00

Eκτίμηση κινδύνου στους Χώρους Εργασίας.

2020-02-08T09:41:11+00:00

Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, οφείλει και πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους κάθε οργανισμού. Είναι σημαντικό για να μπορέσει το προσωπικό μας να αποδώσει στο χώρο εργασίας θα πρέπει να νιώθει ότι υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια και υγεία. Η προώθηση της ασφάλειας αλλά και η διατήρηση της υγείας μας, αποτελούν δύο κύρια συστατικά για τη διατήρηση της ζωής και τη βελτίωση της ποιότητάς της.

Eκτίμηση κινδύνου στους Χώρους Εργασίας.2020-02-08T09:41:11+00:00

Εκπαίδευση Αδειοδοτημένων Χρηστών εφαρμογής Βιοκτόνων

2019-12-29T09:35:54+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι Εκπαίδευση Εξουσιοδοτημένου Χρήστη εφαρμογής Βιοκτόνων στο συνεργείο.

Εκπαίδευση Αδειοδοτημένων Χρηστών εφαρμογής Βιοκτόνων2019-12-29T09:35:54+00:00

Προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα.

2020-01-18T14:45:31+00:00

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι Κυπριακές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση επένδυσης Μάρκετινγκ της επιχείρησης τους.

Προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα.2020-01-18T14:45:31+00:00