Οικονομική Διαχείρηση

2022-07-02T13:54:21+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.

Οικονομική Διαχείρηση2022-07-02T13:54:21+00:00

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

2022-07-02T13:53:00+00:00

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι Κυπριακές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση επένδυσης Μάρκετινγκ της επιχείρησης τους.

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.2022-07-02T13:53:00+00:00

Οργάνωση και διοίκηση Προσωπικού Επιχειρήσεων

2022-07-02T13:51:35+00:00

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

Οργάνωση και διοίκηση Προσωπικού Επιχειρήσεων2022-07-02T13:51:35+00:00

Απο την ικανοποίηση στην πιστότητα πελατών

2022-04-18T10:45:30+00:00

Η έρευνα Μυστικού Πελάτη στην Κύπρο είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας που προσφέρεται καθημερινά στους πελάτες σας. Είναι μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μέτρησης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

Απο την ικανοποίηση στην πιστότητα πελατών2022-04-18T10:45:30+00:00

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων

2022-08-02T05:54:28+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων2022-08-02T05:54:28+00:00

Σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών

2022-07-02T13:30:35+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών2022-07-02T13:30:35+00:00

Εκπαίδευση Αδειοδοτημένων Χρηστών εφαρμογής Βιοκτόνων

2022-08-30T12:59:51+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι Εκπαίδευση Εξουσιοδοτημένου Χρήστη εφαρμογής Βιοκτόνων στο συνεργείο.

Εκπαίδευση Αδειοδοτημένων Χρηστών εφαρμογής Βιοκτόνων2022-08-30T12:59:51+00:00

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

2022-08-10T12:55:53+00:00

Πιστοποίηση ISO 9001 στην Κύπρο - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εναρμόνηση των επιχειρήσεων με την ποιότητα στην Κύπρο.

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας2022-08-10T12:55:53+00:00

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού

2022-08-02T05:55:58+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη του προσωπικού με στόχο ο Οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού2022-08-02T05:55:58+00:00
Go to Top