ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ανάπτυξη προσωπικού μέσω στοχοθέτησης

2024-04-25T20:39:39+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική στοχοθέτηση στην επιχείρηση τους και τους τρόπους να την αναπτύξουν στις σημερινές δύσκολες συνθήκες τις αγοράς.

Ανάπτυξη προσωπικού μέσω στοχοθέτησης2024-04-25T20:39:39+00:00

Αναγνώριση και ολοκληρωμένη διαχείριση των αιμομυζητικών εντόμων.

2024-03-24T14:00:33+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Αναγνώριση και ολοκληρωμένη διαχείριση των αιμομυζητικών εντόμων.2024-03-24T14:00:33+00:00

Επαγγελματίας πωλητής με την χρήση τεχνολογίας

2024-06-05T13:31:01+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Επαγγελματίας πωλητής με την χρήση τεχνολογίας2024-06-05T13:31:01+00:00

Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού

2024-01-16T17:05:18+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη του προσωπικού με στόχο ο Οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού2024-01-16T17:05:18+00:00

Γραπτή συμμόρφωση προσωπικών δεδομένων GDPR

2023-10-15T15:43:58+00:00

Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), Εχει ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).

Γραπτή συμμόρφωση προσωπικών δεδομένων GDPR2023-10-15T15:43:58+00:00

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων

2023-08-06T07:31:41+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών εχθρών / pests μέσα από την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Διαδικασίες εφαρμογής Βιοκτόνων2023-08-06T07:31:41+00:00

Ικανότητες επαγγελματικής πώλησης

2022-08-30T19:12:31+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Ικανότητες επαγγελματικής πώλησης2022-08-30T19:12:31+00:00

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

2023-08-06T08:06:44+00:00

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, οι Κυπριακές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση επένδυσης Μάρκετινγκ της επιχείρησης τους.

Aνάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου.2023-08-06T08:06:44+00:00

Δημιουργόντας κερδοφόρες πωλήσεις

2022-03-22T07:41:14+00:00

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά μια επαγγελματική πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας πετυχαίνοντας την πώληση.

Δημιουργόντας κερδοφόρες πωλήσεις2022-03-22T07:41:14+00:00

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας

2023-08-06T08:05:56+00:00

Η αποτελεσματική διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση. Μια αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική θα μας οδηγήση σε ανάπτυξη κερδοφορίας. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη , για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων, σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση , ταχύτητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού.

Tιμολογιακή πολιτική για ανάπτυξη κερδοφορίας2023-08-06T08:05:56+00:00
Go to Top