Loading Seminars

Αποτελεσματικές Δεξιότητες Καθοδήγησης

Ημερομηνίες σεμιναρίου  1 & 8 /12/ 2020

Οι διευθυντές/οµαδάρχες και όσα άτοµα εξασκούν εποπτικό ρόλο, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζοµένων και την επιτυχία στα καθήκοντα τους. Μέσα στα καθήκοντα των ατόµων που ασκούν εποπτεία είναι η υποστήριξη και η καθοδήγηση των υφισταµένων ατόµων που αποτελούν την οµάδα τους. Πρωταρχικός στόχος είναι να βοηθήσουν στην επίτευξη των επαγγελµατικών στόχων που έχουν τεθεί.

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η ανάδειξη της σωστής καθοδήγησης µέσω προχωρηµένων εργαλειών επικοινωνίας αλλά και εξελιγµένων τεχνικών αντίληψης και αναγνώρισης του προφίλ του κάθε ατόµου που βρίσκεται στην οµάδα, ως µια επιλογή που θα συµβάλει στην άρση των εµποδίων επικοινωνίας, στη διευκόλυνση των σχέσεων και στη ελαχιστοποίηση των προβληµάτων και εµποδίων που καθυστερούν την επίτευξη των στόχων της κάθε οµάδας και της κάθε εταιρείας στην ολότητα της.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ :

Αναλυτικότερα, οι στόχοι κατάρτισης για τους συμμετέχοντες είναι:

  • Να βελτιώσουν την επικοινωνία καθως και την διαχείριση των ατόµων της οµάδας τους αλλά και των υπόλοιπων συναδέλφων, είτε κατά πρόσωπο, είτε τηλεφωνικώς αλλά και µέσω της γραπτής τους επικοινωνίας (emails),

  • Να αντιληφθούν τον τύπο των ατόµων που αποτελούν την οµάδα τους και να τους χειριστούν ανάλογα,

  • Να αξιοποιούν τα λεκτικά και τα µη-λεκτικά µηνύµατα στην επικοινωνία µε τα άτοµα της οµάδας τους αλλά και µε τους υπόλοιπους συναδέλφους,

  • Να αποδέχονται τη σηµασία της διαφορετικότητας στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα των υφισταµένων αλλά και συναδέλφων, ως προς την ανάπτυξη κλίµατος ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης κατά την διάρκεια των καθηµερινών επαφών που έχουν µαζί τους,

  • Να χρησιµοποιήσουν τις σωστές χειρονοµίες για να περάσουν τα µηµύµατα τους ενώ εξασκούν τα εποπτικά τους καθήκοντα,

  • Να θέσουν επιτεύξιµους στόχους και να παρακινήσουν την οµάδα τους,

  • Να αξιοποιούν τεχνικές για την αποτελεσµατική επίτευξη στόχων, µε βάση τις αξίες των ατόµων που αποτελούν την οµάδα τους,

  • Να χειριστούν τους συναδέλφους σύµφωνα µε την τονικότητα τους και τον τρόπο που λειτουργούν και να διαχειριστούν δύσκολες περιπτώσεις και αρνητικά άτοµα.

Κόστος Συμμετοχής για κάθε άτομο €447 + Φ.Π.Α
Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο μετά την επιχορήγηση €90 + Φ.Π.Α (€84.93)

Το σεμινάριο προσφέρεται εντελώς δωρεάν για άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)